Category Archives: Photoshop

“Always use the selected program to open this kind of file” is gray

How can I enable “Always use the selected program to open this kind of file” option in Open With dialog box?

—————

Sorry for this reply I realise this topic has been asleep for 3 months but I have recently discovered how to fix a similar problem on my PC and hope it will do the same for the original poster.
Continue reading “Always use the selected program to open this kind of file” is gray

Tìm hiểu về visual hierachical trong design

Design=thông tin :

Nhìn chung, design là sự tương tác : để trở thành 1 designer giỏi, bạn phải truyền đạt ý tưởng cho người xem, nếu không làm được điều đó thì bạn sẽ thất bại. Nếu bạn cung cấp 1 lượt rất nhiều thông tin, thì people sẽ không đọc nó.

Để tìm hiểu rõ hơn, ta cần xem cách mà người ta nghĩ. Người ta nghĩ theo 1 chuỗi . VD như hình sau

:

Nhìn vào đó, ta không thấy 2 vòng tròn, mà chỉ thấy 1 vòng tròn đỏ và 1 vòng tròn đen.

Do đó, trước 1 cái gì đó, người ta không tìm hiểu nó là 2 vòng tròn, mà nhìn sự khác nhau của nó. Như là 1 vòng tròn nhỏ, 1 vòng tròn lớn, 1 đỏ, 1 đen.

Giờ ta nhìn vào hình khác, complex hơn :

Khi thứ mà chúng ta thấy quá phức tạp, thì chúng ta tìm cách nhớ nó bằng “nó có liên hệ gì với nhau?” Sự tương tự, và sự khác nhau là cái mà chúng ta quan tâm. Ta dễ dàng thấy, độ lớn nhỏ (scale) của object tỉ lệ thuận với độ quan tâm của ta tới object đó. Và màu sắc là yếu tố thứ 2 mà ta quan tâm.

Hiểu rằng mọi người sẽ thấy thiết kế của chúng ta về mối quan hệ là rất quan trọng -> để trở thành một nhà thiết kế hiệu quả hơn.

Trở lại chủ đề về webdesign. Nhiệm vụ của designer là làm sao tóm gọn lại 1 dữ liệu lớn và chia ra làm nhiều phần nhỏ hơn, sao cho hiển thị trên website ngắn, gọn và đẹp mắt khiến người dùng dễ dàng tìm ra thông tin mà họ cần. Continue reading Tìm hiểu về visual hierachical trong design

Whats a good website

It is the product of intent. It has a clear purpose, a compelling benefit, straightforward usage, and a cohesive design that reflects the focus, passion, and purpose of the team that developed it.

It conforms to the way users interact with the web, but focuses on the activity instead of a specific audience.

It has only those features that are absolutely necessary for users to complete the activity the application is meant to support.

Whats a good website

It conforms to users’ mental model of what it does.

It helps users get started quickly so they can become intermediate users as soon as possible.

It deliberately and ethically persuades users to take specific actions.

It makes it easy to recover from mistakes and difficult to make them in the first place.

It has uniformly designed interface elements, but leverages irregularity to create meaning and importance.
It reduces clutter to a minimum.

9 Things You Can’t Forget When Designing a Blog

From : http://www.tutorial9.net/web-tutorials/9-things-you-cant-forget-when-designing-a-blog/

Designing a blog can be quite a daunting task, to be sure. To-do lists alone could fill pages if you were to include all the minor details that accompany the project. Which is why most designers shy away from logging that in-depth of a laundry list of items, indispensable and not so much, to get done by the launch date of the blog. Which is also why some of these little things that would make the latter pages of the list, more often than not, get overlooked. Never fear, that is why we are here!

Continue reading 9 Things You Can’t Forget When Designing a Blog

Chỉnh chữ lõm vào (engrave photoshop)

Đây là một loại chữ thuộc dạng Art , và trong web sử dụng khá nhiều.

Đầu tiên , ta tạo 1 file trắng , nền rỗng .

Continue reading Chỉnh chữ lõm vào (engrave photoshop)

Kỹ thuật bo góc dùng CSS và Image

Khi lướt web , chúng ta hay bắt gặp những menu được bo tròn khá bắt mắt , như của zing . Continue reading Kỹ thuật bo góc dùng CSS và Image