Sửa lỗi VMware Workstation 9 cứ cấp IP động là 192.168.255.xxx

Vào 1 ngày đẹp trời nào đó, ta không thể connect được vmware từ client(ssh, ping) vì vmware của ta cấp phát IP động theo dòng 192.168.255.xxx. Mà theo kiến thức ta được học thì không connect được với subnet 255, vậy vấn đề có thể là IP đẹp đã bị chiếm hết, để giải quyết vấn đề trên, ta làm như sau:

– Vào Virtual Network Editor

– Chọn type Nat và click Restore Default

– Thử ping xem, nếu ping thành công thì ok, còn không thì thử cách dưới đây:

– Nếu sau khi Restore rồi, vẫn không được, thì ta chỉ còn cách set VMNet1 là NAT, còn VMNet8 là Host-only

Advertisements

One thought on “Sửa lỗi VMware Workstation 9 cứ cấp IP động là 192.168.255.xxx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s