Cent Os – Tăng tốc file manager trong direct admin

Mặc định DirectAdmin sẽ calculate size của các folder khi duyệt qua, khi server ta ít file thì calculate không đáng kể, nhưng nếu server ta quá nhiều file thì tính năng này làm cho mỗi lần duyệt file của ta sẽ rất mất thời gian, để xử lý vấn đề này, ta chỉ việc config: /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
filemanager_du=0
Sau đó chỉ việc đăng nhập vào tài khoản root và restart lại directadmin -> tốc độ duyệt filemanager sẽ nhanh vù vù.
Lưu ý: nếu giá trị đó chưa có, ta có thể add thêm vào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s