Run Xdebug with Sublime Text 2

Cài debugger cho Sublime Text 2:
– Enable SublimeXdebug Plugin.
SublimeXdebug
– Cài Python 2.6.
– Cấu hình folder project như sau:

{
	"folders": [...],
    "settings": {
        "xdebug": { "url": "http://localhost/tintuc" }
    }
}

Cấu hình Xdebug Client như sau:

zend_extension = "\xampp\php\ext\php_xdebug.dll"
xdebug.remote_enable = 1

Phím tắt (keymap trong Sublime Text 2):

Ctrl + f8: Xdebug
f8: Thực thi câu lệnh
f9: detach
f10: step over
f11: step into
shift+f11: step out

– Dùng Chrome cho Xdebug:
Vào trình duyệt chrome -> setting -> chọn chrome là trình duyệt mặc định cho window
Cài Xdebug helper cho Chrome để có thể debug start, stop bất cứ lúc nào ta muốn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s